טופס רישום
קורס גנן סוג.1
דרום~מושב ניר-חן ~ 26.06.2024
טופס רישום לקורס גנן סוג.1. ~ חוות הנוי-גן בוטני
הערות לרישום
הנני מעוניין/ת להירשם לקורס, וידוע לי כי מקום בקורס ישמר עבורי רק לאחר העברה ותשלום דמי הרשמה בסך של 700 ₪ (שאינם ברי-זיכוי) אשר יקוזזו מהעלות הכוללת של הקורס. עם פתיחת הקורס הנני מתחייב/ת להשלים ולשלם לארגון לגננוּת ונוף בישראל (להלן "הארגון") את הסכום המלא עבור השתתפותי בקורס, בהתאם למחירים והתנאים המפורטים במסמך פרסום הקורס.
כמו-כן, ידוע לי כי פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים/ת, והארגון שומר את זכותו לדחות את מועד פתיחת הקורס והודעה תשלח לנרשמים/ת בהתאם.
הרישום לקורס מהווה התחייבות להשתתפותי בקורס, ואי הופעה לקורס או הפסקת השתתפות בו מצידי, לא תקנה לי כל זכות להחזרת דמי ההרשמה, שכר לימוד, ו/או כל תשלום אחר אשר שולם בגין השתתפותי בקורס, למעט במקרה של ביטול הקורס ביוזמת הארגון, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 – קורסים.
יש למלא את הפרטים בטופס ואנו ניצור עמך קשר טלפוני להשלמת הרישום והסדרת התשלום. 
טופס רישום לקורס גנן.סוג.1 ~ *דרום-מושב ניר-חן* ~ 26.06.2024
שם פרטי
שם משפחה
מס. ת.ז.
מספר טלפון נייד
כתובת
עיר/יישוב
דוא"ל (מייל)
מקום עבודה
חשבונית על שם
הערות. טקסט חופשי..
ארגון גננות ונוף בישראל
FacebookYouTubeWhatsappWebsite
ארגון לגננות ונוף בישראל || טל. 09-7887800 || מייל: [email protected]