קורס גנן סוג.1
הכשרה מקצועית
קורס גנן סוג 1
הכשרה מקצועית וקורס הכנה לבחינת הסמכה-גנן סוג-1 של משרד העבודה
קורס גנן סוג.1
חוות הנוי-גן הבוטני (עמק חפר)
(45) מפגשים 

תאריך פתיחה:
22.05.2024
הנחייה והדרכה: אליהו לוי
הכשרה מקצועית מקיפה בתחומי הגינון, תחזוקה, עיצוב, תכנון והקמת גנים, המיועדת לעוסקים ולמעוניינים לעסוק בתחום ביצוע, הקמה ותחזוקה של גנים וגינות הנוי.  הקורס כולל לימוד עיוני בכיתה, הדגמה ותרגול מעשי בהתאם לנושאי הבחינה במקצוע גננות-נוי, גנן סוג-1 של משרד העבודה.
הקורס כולל: 
קבלת תעודת בוגר/ת קורס גנן סוג.1 ; הכנה למבחן הסמכה של משרד העבודה לקבלת תעודת מקצוע גנן סוג.1 ; רישום במסגרת רשימת הגננים המוסמכים - גנן מוסמך רשום.
נושאי הלימוד (בראשי פרקים):
סביבה, קרקע, אקולוגיה ואקלים | הכשרת קרקע, נטיעה שתילה | גיזום ועיצוב | הדברת עשבים | הגנת הצומח-מזיקים ומחלות | הכרת צמחים ובוטניקה גננית | המדשאה, הכרת זנים, טיפול ותחזוקה | השקיה, תכנון, תחזוקה | מערכות בקרת השקיה | דישון צמחים | תחזוקה שוטפת, תוכנית עבודה שנתית | כלי עבודה ומיכון גנני |  עקרונות בעיצוב גן הנוי.
הקורס כולל לימוד בכיתה, הדגמה ותרגול מעשי.

נושאי הלימוד מותאמים לנושאי הבחינה, גנן סוג-1 של משרד העבודה
קישור ישיר למסמך תכנית הבחינה בגננות-נוי גנן סוג.1.
מסגרת הקורס
(45) מפגשים אחת לשבוע בימי רביעי

בין השעות 09:00 - 15:00
הרצאות בכיתה, הדגמה, ותרגול מעשי

ההשקעה שלך: 8,800 ₪ בלבד.

לרשומים במסגרת הארגון.8,300.₪ בלבד. 
כל המחירים כוללים מע"מ

ניתן לשלם בכרט. אשראי בעד 10 תשלומים

קורס גינון סוג.1.
זכאות לתעודה
לבוגרי הקורס תוענק תעודת סיום קורס מטעם הארגון לגננוּת-ונוף בישראל.

*קבלת תעודת סיום קורס מותנית בנוכחות במפגשי הקורס, וציון עובר בבוחנים ומבחנים*

בנוסף ולצורך קבלת תעודת מקצוע גנן סוג-1 של משרד העבודה, על כל אחד/אחת לעבור בנוסף גם את מבחני ההסמכה החיצוניים של משרד העבודה, באופן עצמאי ובהתאם לקריטריונים של משרד העבודה (רשאי/ת לגשת לבחינה, מי שמלאו לו/לה 18 שנה, והוכיח/ה שעבד/ה שנה במקצוע גננוּת-נוי) בעת ההגשת הבקשה להיבחן.
כל האמור מיועד לנשים וגברים באופן שווה, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
ארגון גננות ונוף בישראל
FacebookYouTubeWhatsappWebsite
ארגון לגננות ונוף בישראל || טל. 09-7887800 || מייל. [email protected]