קורס גנן סוג 1
הכשרה מקצועית
דרום-מושב ניר-חן
קורס גנן סוג 1
הכשרה מקצועית וקורס הכנה לבחינת הסמכה-גנן סוג-1 של משרד העבודה
קורס גנן סוג.1. דרום
הקורס יתקיים במושב ניר-חן (בדרום)
(45) מפגשים-אחת לשבוע

מועד פתיחה-מעודכן:
26.06.2024
הנחייה והדרכה: רוחמה פלד
הכשרה מקצועית מקיפה בתחומי הגינון, תחזוקה, עיצוב, תכנון והקמת גנים, המיועדת לעוסקים ולמעוניינים לעסוק בתחום ביצוע, הקמה ותחזוקה של גנים וגינות הנוי.  הקורס כולל לימוד עיוני בכיתה, הדגמה ותרגול מעשי ומותאם לנושאי הבחינה במקצוע גננות-נוי, גנן סוג-1 של משרד העבודה.
הקורס כולל: 
קבלת תעודת בוגר/ת קורס גנן סוג.1
רישום בארגון במסגרת רשימת הגננים המוסמכים - גנן מוסמך רשום
(הרישום מותנה בעמידה בקריטריונים בהתאם)
ליווי והכוונה במציאת עבודה בתחום, או פתיחת עסק חדש בגינון באמצעות שיחות טלפוניות
נושאי הלימוד (בראשי פרקים):
סביבה, קרקע, אקולוגיה ואקלים | קרקע ומושגי יסוד | דישון וזיבול | הכרת מושגים אקולוגיים בסיסיים | הכשרת קרקע, נטיעה שתילה | גיזום ועיצוב | הדברת עשבים | הגנת הצומח-מזיקים ומחלות | הכרת צמחים ובוטניקה גננית | הכרה וזיהוי של צמחים | חלוקה לקבוצות לפי שימוש | הכרת מבנה הצמח וטיפוסיהם העיקריים | הכרת תצורת הצומח | המדשאה, הכרת זנים, טיפול ותחזוקה | הכרת זני המדשאות והתאמתם לגן הנוי | טיפול ותחזוקת זני המדשאות השונים, כיסוח, דישון השקיה וכד' | טיפול בעשבייה, מחלות ומזיקים האופייניים למדשאה | השקיה, תכנון, תחזוקה | הכרת סוגי אביזרי ההשקיה השונים והתאמתם ע"פ סוגי הצמחייה השונים | הבנת מפת השקיה | הכרת אביזרים וחלקי המערכת | עקרונות ושיטות ההשקיה עפ"י סוגי קרקע וקבוצות צמחים | הכנת יומן השקיה ותוכנית הפעלה | ראשי מערכת | דישון ומערכות בקרת השקיה | תחזוקה שוטפת, תוכנית עבודה שנתית | הכרת סוגי כלי עבודה ומיכון גנני המקובלים והתאמתם לעבודות הגינון השונות |  עקרונות בעיצוב גן הנוי.
הקורס כולל לימוד בכיתה, הדגמה ותרגול מעשי.

נושאי הלימוד מותאמים לנושאי הבחינה, גנן סוג-1 של משרד העבודה
קישור ישיר למסמך תכנית הבחינה בגננות-נוי גנן סוג.1.
מסגרת הקורס
(45) מפגשים אחת לשבוע בשעות הבוקר

בין השעות 09:30 - 15:00
הרצאות בכיתה, הדגמה, ותרגול מעשי

ההשקעה שלך: 8,900 ₪ בלבד.

לרשומים במסגרת הארגון.8,400.₪ בלבד. 
כל המחירים כוללים מע"מ

ניתן לשלם בכרט. אשראי בעד 10 תשלומים
קורס גינון - תרגול מעשי
לבוגרי/ת הקורס תוענק תעודת סיום קורס מטעם הארגון לגננוּת-ונוף בישראל.
זכאות לתעודת מקצוע
בנוסף ולצורך קבלת תעודת מקצוע גנן סוג-1 של משרד העבודה, בסיום הקורס על כל אחד/אחת לעבור בנוסף גם את מבחני ההסמכה החיצוניים של משרד העבודה, באופן עצמאי ובהתאם לקריטריונים ולתנאים של משרד העבודה בעת ההגשת הבקשה להיבחן.
כל האמור מיועד לנשים וגברים באופן שווה, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
ארגון גננות ונוף בישראל
FacebookYouTubeWhatsappWebsite
ארגון לגננות ונוף בישראל || טל. 09-7887800 || מייל. [email protected]